Фондация Тинузавър

Помагаме на ученици, родители, и преподаватели с ограничени финансови възможности да се включат в курсовете и обученията на Тинузавър, като предоставяме стипендии, които покриват част от таксите и разходите за участие.

За УЧЕНИЦИ

Фондация Тинузавър помага на семейства с ограничени финансови възможности да включат децата си в курсовете на Тинузавър, като предоставя стипендии, които покриват от 40 до 60% от таксата за участие.

Критерии за получаване на стипендия:

 • Семейството с ниски доходи
 • Добри оценки по програмиране, математика, физика
 • Постижения на съревнования

  🔒 съгласие: Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.

   🔒 съгласие: Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.

   За ПРЕПОДАВАТЕЛИ

   Фондация Тинузавър помага на преподаватели с ограничени финансови възможности да се включат в обученията на Тинузавър, като предоставя стипендии, които покриват до 40% от таксата за участие в обучение по платформата.

   Критерии за получаване на стипендия:

   • Живеете или преподавател в малък град или село
   • Сте в област с по-нисък от средногодишния доход за страната
   • Имате желание да преподаваме по СТЕМ

   За ДАРИТЕЛИ

   Фондация Тинузавър набира средства, за да може да развива своята дейност.

   Ако смятате, че може да ни подпомогнете – финансово или по друг начин, свържете се с нас.

    🔒 съгласие: Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.

    Работилница по електроника и роботика в с. Водолей

    Работилница по електроника и роботика в с. Водолей

    В с. Водолей се проведе първата от поредица работилници по електроника, които се организират от фондация Тинузавър като част от проекта с Vivacom Регионален Грант. Създателят на Тинузавър – Невен Боянов гостува в ОУ „Христо Смирненски” с. Водолей и показа на децата от...

    повече информация
    Фондация Тинузавър спечели финансиране за работилници по роботика в 8 населени места от община Велико Търново

    Фондация Тинузавър спечели финансиране за работилници по роботика в 8 населени места от община Велико Търново

    В следващите месеци на 2022 г. ще запознаем деца от Великотърновско с образователни технологии и методологии от бъдещето Проектът „Роботика, електроника и програмиране за всеки“ на фондацията ни спечели 4960 лв. по програма „VIVACOM Регионален грант“. С тях ще бъдат...

    повече информация