Фондация Тинузавър

Участието ни и достигането до финала в Промяната ни позволи да осигурим стипендии, както за деца, така и за преподаватели за участие и обучение с платформата и с комплектите на Тинузавър. За нас е важно да достигнем до възможно най-голям брой населени места в България. Така ще дадем шанс на деца от малки населени места да се докоснат до интересния свят на програмирането, математиката и физиката.

Повече за условията за стипендия може да научите тук.

СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ

Фондация Тинузавър помага на семейства с ограничени финансови възможности да включат децата си в курсовете на Тинузавър, като предоставя стипендии, които покриват от 40 до 60% от таксата за участие.

Условия за получаване на стипендия за ученик

 • Ако семейството ви има ниски доходи;
 • Ако ученикът има добри оценки по програмиране, математика, физика, и др. сходни дисциплини;
 • Ако ученикът има постижения на съревнования в тези областта на програмиране (или сходна дисциплина), математика, физика и др.

Допълнителна информация

Каква допълнителна информация може да поискаме от вас в процеса на кандидатстване:

 • Служебна бележка за успех по програмиране (или сходна дисциплина), математика, физика и др. за текуща и/или предходна учебна година;
 • Служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия за текуща и/или предходна учебна година;
 • Служебна бележка от ръководител/учител/преподавател за участие в олимпиада, състезания по програмиране, математика, физика, роботика или други сходни дисциплини;
 • Служебна бележка за семейни доходи;
 • Декларация за поверителност на личните данни.

Попълнете формуляра за кандидатстване, а ние ще ви изпратим повече информация как да продължите напред. Общественият борд на фондацията ще разгледа вашата кандидатура и ако сте одобрени ще се свържем с вас, за да проведем интервю.

Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Съучастие
ВАЖНО: Останалата част от таксата за курса се покрива лично от родител/настойник на участника.

Договор
За получаване на стипендия се сключва договор, с който се уреждат ангажиментите за двете страни.

Стипендии за преподаватели

Фондация Тинузавър помага на преподаватели (включително и учители) с ограничени финансови възможности да се включат в обученията на Тинузавър, като предоставя стипендии, които покриват до 40% от таксата за участие в обучение по платформата. Ако живеете или преподавате в малък град или село, което попада в една от областите с по-нисък от средногодишния доход за страната (съгласно НСИ), но имате желание да преподавате програмиране, математика и физика по иновативен и практически ориентиран начин, кандидатствайте за нашата стипендия.

Условия за получаване на стипендия за преподавател

 • Ако средногодишният доход за областта, в която работите е под 9700 лв. можем да ви предоставим стипендия;
 • Ако сте от малко населено място или преподавате в такова;
 • Ако сте част от школа, училище или сте самостоятелни преподаватели;
 • Ако не сте сигурни дали отговаряте на условията не се колебайте да ни пишете.

Попълнете формуляра за кандидатстване, а ние ще ви изпратим повече информация как да продължите напред. Общественият борд на фондацията ще разгледа вашата кандидатура и ако сте одобрени ще се свържем с вас, за да проведем интервю.

Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Съучастие
ВАЖНО: Останалата част от таксата за обучение или материали се покрива лично от участника или от работодателя му.

Договор
За получаване на стипендия се сключва договор, с който се уреждат ангажиментите за двете страни.

за дарители

Фондация Тинузавър набира средства за да може да развива своята дейност.

Попълнете формуляра за да ви изпратим повече информация за това как може да направите дарение.

Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Последни новини