Подкрепи класната стая

Защо ние?

Какво сме постигнали до сега.

 • От 2013 година обикаляме из цялата страна, организираме и провеждаме работилници по електроника, програмиране и роботика за ученици и студенти.
 • От 2020 година насам в много български училища дейностите ни станаха част от редовните и най-интересните занимания за учениците в клас.
 • Провели сме стотици занятия в цялата страна, благодарение на които хиляди ученици са се докоснали до съвременни образователни технологии и методики.
VIVACOM Регионален грант Тинузавър с. Водолей

Нека заедно да достигнем до всяко кътче на България.

Защо имаме нужда от вашата подкрепа?

Работилница по електроника и роботика в с. Балван

2020 г. създадохме Фондация Тинузавър с основна цел да дадем възможност на ученици и учители да получат достъп до съвременни образователни технологии и методики.

Дейността ни се финансира изцяло от дарения на хора, фирми и други организации, които са разпознали нашите цели като свои и са се доверили на нас, за да изпълним общата си мисия.

Интереса към това което правим е изключително голям и все повече училища искат да работят с нас, но по една или друга причина това не може да стане.

Една от причините е финансова. Това, за съжаление, не е изненада за никого и важи с особена сила за по-малките населени места, които са всъщност основната ни целева група.

Какво ще постигнем заедно?

По-долу са дадени два типични примера за дейности, които извършваме – еднодневна работилница и за годишен курс.

1. Еднодневна работилница

Еднодневна работилница, която се провежда обикновено следобед и продължава от 4 до 5 часа.

 • Учениците в училището, в което решим да работим заедно, ще си сглобят миниатюрен компютър.
 • След това ще се научат да го програмират и да създадат нещо полезно с него.
 • Ще придобият увереност, че могат да се справят с комплексни задачи и ще разберат защо математиката и физиката са важни науки.

 • Учителите ще видят на практика как техните ученици могат да се справят с нови предизвикателства.
 • Родителите ще разберат, че техните деца имат същите възможности, като всички останали ученици и могат да се справят с технологични предизвикателства.
Работилница по електроника и роботика в с. Балван

2. Годишен курс

Работилница по електроника и роботика в с. Балван

Целогодишен курс, който продължава през цялата учебна година, като част от редовните учебни занятия. Провежда се обикновено един път седмично за два учебни часа.

 • Учителите ще бъдат обучени как да преподават по STEM методиката и ще преминат през същия процес, като учениците.
 • Ще получат сертифицат и лиценз за ползване на ученото съдържание в училище.
 • Ще получат достъп до софтуерните платформи за работа в клас.

 • Училището ще получи комплекти за сглобяване за всеки ученик в класа.
 • Ще получи необходимите инструменти, материали и други пособия, които ще ползва през цялата година.

Колко ще струва?

Дейностите, които сме групирали в няколко примерни бюджетни предложенията, могат да покрият от еднодневна работилница до целогодишни занимания в училище. Сумата на дарението варира от 800 лв. до 8000 лв. в зависимост от пакета.

Очаквайте скоро по-подробно разписани примерни бюджети.

 • Дейностите ще ги обсъдим заедно, за да постигнем по-добри резултати.
 • Конкретно в кое училище и клас има възможност да решим заедно.

Как можете да помогнете?

Ако искате да подкрепите провеждането на Еднодневна работилница:

 1. 🚩 Изберете населено място, училище или дори конкретен клас, които искате да подкрепите;
 2. Пишете ни, за да уточним начина по който това ще се случи;
 3. 💰 Вижте инструкциите за банков превод.

Ако искате ние да изберем конкретния град и училище за Еднодневна работилница:

 1. 💰 Вижте инструкциите за банков превод и наредете 800лв., като в основание напишете „Подкрепи класна стая”;
 2. Пишете ни, за да можем да ви издадем официален счетоводен документ за дарение.

Ако искате да подкрепите провеждането на Годишен курс:

 1. 🚩 Изберете населено място, училище или дори конкретен клас, които искате да подкрепите;
 2. Пишете ни, за да уточним начина по който това ще се случи.
 3. 📝 Ние ще ви изпратим проектно предложение по което ще работим заедно, за да постигнем максимален резултат.

Ако имате други идеи как може да работим заедно:

 • Пишете ни и споделете с нас вашата идея.

Форма за контакти

Пишете ни, ако искате да се присъедините към нашата Подкрепи класна стая инициатива.

  🔒 съгласие: Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.