Информация за дарители

Фондация Тинузавър набира средства, за да може да развива своята дейност.

Присъединете си към инициативата ни Подкрепи класната стая.

Ако смятате, че може да ни подпомогнете – финансово или по друг начин, свържете се с нас.

    🔒 съгласие: Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.

    %d bloggers like this: