Информация за дарители

Фондация Тинузавър набира средства, за да може да развива своята дейност.

Ако искате да помогнете на конкретно училище или в избрано от вас населено място, запознайте се с новата ни инициатива Подкрепи класната стая.

Работилница по електроника и роботика

Ако смятате, че може да ни подпомогнете по какъвто и да било начин включително финансово, свържете се с нас.

    🔒 съгласие: Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.