Стипендии за преподаватели

Фондация Тинузавър помага на преподаватели (включително и учители) с ограничени финансови възможности да се включат в обученията на Тинузавър, като предоставя стипендии, които покриват до 40% от таксата за участие в обучение по платформата. Ако живеете или преподавате в малък град или село, което попада в една от областите с по-нисък от средногодишния доход за страната (съгласно НСИ), но имате желание да преподавате програмиране, математика и физика по иновативен и практически ориентиран начин, кандидатствайте за нашата стипендия.

Условия за получаване на стипендия за преподавател

Стипендии за преподаватели от 40%:

  • Ако средногодишният доход за областта, в която работите е под 9700 лв. можем да ви предоставим стипендия;
  • Ако сте от малко населено място или преподавате в такова;
  • Ако сте част от школа, училище или сте самостоятелни преподаватели;
  • Ако не сте сигурни дали отговаряте на условията не се колебайте да ни пишете.

Попълнете формуляра за кандидатстване, а ние ще ви изпратим повече информация как да продължите напред. Общественият борд на фондацията ще разгледа вашата кандидатура и ако сте одобрени ще се свържем с вас, за да проведем интервю.

Съучастие

Останалата част от таксата за обучение или материали се покрива лично от участника или от работодателя му.

Договор

За получаване на стипендия се сключва договор, с който се уреждат ангажиментите за двете страни.

    🔒 съгласие: Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.