Подкрепяме вашата класна стая

Защо ние?

Какво сме постигнали до сега.

 • От 2013 година обикаляме из цялата страна, организираме и провеждаме работилници по електроника, програмиране и роботика за ученици и студенти.
 • От 2020 година насам в много български училища дейностите ни станаха част от редовните и най-интересните занимания за учениците в клас.
 • Провели сме стотици занятия в цялата страна, благодарение на които хиляди ученици са се докоснали до съвременни образователни технологии и методики.
VIVACOM Регионален грант Тинузавър с. Водолей

Нека заедно да достигнем до всяко кътче на България.

С какво ще ви е полезна нашата подкрепа?

Работилница по електроника и роботика в с. Балван

2020 г. създадохме Фондация Тинузавър с основна цел да дадем възможност на ученици и учители да получат достъп до съвременни образователни технологии и методики.

Дейността ни се финансира изцяло от дарения на хора, фирми и други организации, които са разпознали нашите цели като свои и са се доверили на нас, за да изпълним общата си мисия.

Интереса към това което правим е изключително голям и все повече училища искат да работят с нас, но по една или друга причина това не винаги може да се осъществи.

С подкрепата на нашите съмишленици и поддръжници имаме възможност да работим с училища в цялата страна, а особено важни за нас са тези в по-малките населени места, които са всъщност основната ни целева група.

Какво ще постигнем заедно?

По-долу са дадени два типични примера – за еднодневна работилница и за годишен курс.

1. Еднодневна работилница

Еднодневна работилница, която се провежда обикновено следобед и продължава от 4 до 5 часа.

 • Учениците в училището, ще си сглобят миниатюрен компютър.
 • След това ще се научат да го програмират и да създадат нещо полезно с него.
 • Ще придобият увереност, че могат да се справят с комплексни задачи и ще разберат защо математиката и физиката са важни науки.

 • Учителите ще видят на практика как техните ученици могат да се справят с нови предизвикателства.
 • Родителите ще разберат, че техните деца имат същите възможности, като всички останали ученици и могат да се справят с технологични предизвикателства.
Работилница по електроника и роботика в с. Балван

2. Годишен курс

Работилница по електроника и роботика в с. Балван

Целогодишен курс, който продължава през цялата учебна година, като част от редовните учебни занятия. Провежда се обикновено един път седмично за два учебни часа.

 • Учителите ще бъдат обучени как да преподават по STEM методиката и ще преминат през същия процес, като учениците.
 • Ще получат сертифицат и лиценз за ползване на ученото съдържание в училище.
 • Ще получат достъп до софтуерните платформи за работа в клас.

 • Училището ще получи комплекти за сглобяване за всеки ученик в класа.
 • Ще получи необходимите инструменти, материали и други пособия, които ще ползва през цялата година.

Колко ще струва?

Целта ни е работилниците и курсовете да са (почти) безплатни за училището.

За участие в еднодневна работилница например всеки участник трябва да заплати минимална потребителска такса от 5 лв., докато само материалите, които ще използва и ще останат за него са на стойност над 50 лв.

Очаквайте скоро по-подробно разписани примерни проекти и дейности.

 • Дейностите ще ги обсъдим заедно, за да постигнем по-добри резултати.

Форма за контакти

За да заявите интерес да дойдем във вашето училище, попълнете формата по-долу.

Ако вече сте в контакт с дарител и искате да го насочите към нас, за да работим с вашето училище, препратете го към страницата на инициативата ни Подкрепи класната стая за повече информация.

  🔒 съгласие: Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.