Стипендии за ученици

Фондация Тинузавър помага на семейства с ограничени финансови възможности да включат децата си в курсовете на Тинузавър, като предоставяме стипендии, които покриват от 40 до 60% от таксата за участие.

Условия за получаване на стипендия за ученик

  • Ако семейството ви има ниски доходи;
  • Ако ученикът има добри оценки по програмиране, математика, физика, и др. сходни дисциплини;
  • Ако ученикът има постижения на съревнования в областта на програмиране (или сходна дисциплина), математика, физика и др.

Допълнителна информация

Каква допълнителна информация може да поискаме от вас в процеса на кандидатстване:

  • Служебна бележка за успех по програмиране (или сходна дисциплина), математика, физика и др. за текуща и/или предходна учебна година;
  • Служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия за текуща и/или предходна учебна година;
  • Служебна бележка от ръководител/учител/преподавател за участие в олимпиада, състезания по програмиране, математика, физика, роботика или други сходни дисциплини;
  • Служебна бележка за семейни доходи;
  • Декларация за поверителност на личните данни.

Съучастие

Останалата част от таксата за курса се покрива лично от родител/настойник на участника.

Договор

За получаване на стипендия се сключва договор, с който се уреждат ангажиментите за двете страни.

Попълнете формуляра за кандидатстване, а ние ще ви изпратим повече информация как да продължите напред. Общественият борд на фондацията ще разгледа вашата кандидатура и ако сте одобрени ще се свържем с вас, за да проведем интервю.

    🔒 съгласие: Във връзка с „Общия регламент за защитата на данните“ от 25. 05. 2018 г. — давам съгласието си да предоставя личните си данни с цел улесняване комуникацията с Фондация Тинузавър и Тинузавър ООД. Данните ми няма да бъдат предоставяни на трети лица.